KONTAKTINFORMASJON

Hvem skal jeg kontakte dersom jeg vurderer frivillig vern på eiendommen min?

Dersom du er organisert hos en skogeierorganisasjon anbefaler vi at du kontakter denne dersom du vurderer frivillig vern av skog på din eiendom. Kontaktinformasjon til relevante rådgivere hos de forskjellige organisasjonene finner du nedenfor.

NORSKOG

v/ Anders Ringstad

950 52 399


Arbeidsområde:

Hele landet

Norges Skogeierforbund

v/ Ida Aarø

90 54 10 52


Arbeidsområde: Generelle rammevilkår

AT Skog

v/ Jan Ivar Rødland

90 72 71 45


Arbeidsområde: Agder, Telemark, Vestland og Rogaland

Allskog

v/ Kenneth Svensson

90 75 44 36


Arbeidsområde: Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Viken Skog

v/ Svein Ekanger

90 62 12 40


Arbeidsområde: Vestfold, Buskerud, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold

Glommen Mjøsen Skog

v/ Lars Ole Rundfloen og Elisabeth Gill

97 07 69 99 / 47 25 77 62


Arbeidsområde: Innlandet, Akershus og Østfold

Foto: © Kim Abel/Naturarkivet.no