NSF

HVA ER

FRIVILLIG VERN AV SKOG

Frivillig vern av skog går ut på at skogeier tilbyr skogareal for vern. Dersom området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det kan vernes, og vernemyndighetene takker ja til tilbudet, kan området vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven §37.

VERNEPROSESSEN

Vern av skog er frivillig, og skogeier kan når som helst trekke seg underveis i verneprosessen dersom han/hun ikke er fornøyd med utfallet.

ERSTATNING

Skogeier vil få skattefri erstatning for området som vernes. Denne erstatningen er basert på verdien av å drive skogbruk i området. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt-, fiske- og beiterettigheter.

FINN KONTAKTPERSON

Skogeier får kostnadsfri bistand fra skogeierorganisasjonene gjennom hele verneprosessen.

Toppbilde: © Kim Abel/Naturarkivet.no