Hjem

Foto: © Kim Abel /Naturarkivet.no

Frivillig vern av skog – hva er det?

Frivillig vern av skog går ut på at skogeier tilbyr skogareal for vern. Dersom området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det kan vernes, og vernemyndighetene takker ja til tilbudet, kan området vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven §37.

Les mer om hva frivillig vern går ut på her.

Vern av skog er frivillig, og skogeier kan når som helst trekke seg underveis i verneprosessen dersom han/hun ikke er fornøyd med utfallet.

Les mer om verneprosessen her.

Skogeier får kostnadsfri bistand fra skogeierorganisasjonene gjennom hele verneprosessen.

Finn kontaktperson for frivillig vern i ditt område her.

Skogeier vil få skattefri erstatning for området som vernes. Denne erstatningen er basert på verdien av å drive skogbruk i området. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt-, fiske- og beiterettigheter.

Les mer om erstatningen her.