"Frivilligvern.no"

På skogeiers side i verneprosessen

Om frivilligvern.no

Frivilligvern.no er en informasjonsside med nyttig informasjon til grunneiere og andre som søker kunnskap om frivillig vern og prosessen rundt dette.

Prosessen med frivillig vern

Skogeier styrer selv prosessen med frivillig vern. Er man ikke fornøyd med utfallet kan man når som helst trekke seg. Alle kostnader med

Erstatning og verneforskrift

De viktigste momenter en skogeier må vurdere i en prosess med frivillig vern er avgrensing, erstatning og verneforskrift for det aktuelle verneområdet.