Om frivilligvern.no

Frivilligvern.no er en informasjonsside med nyttig informasjon til grunneiere og andre som søker kunnskap om frivillig vern og prosessen rundt dette.

I tillegg er det noen råd og tips til viktige momenter som må vurderes og følges opp i en eventuell prosess med frivillig vern.

Frivillgvern.no driftes av skogeierorganisasjonen NORSKOG i samarbeid med Norges Skogeierforbund, som begge har lang erfaring og god kompetanse på alle leddene i prosessen med frivillig vern. Alt fra vurdering av aktuelle områder for frivillig vern til å bistå grunneiere i forhandlinger om erstatning og utforming av verneforskriften.

Ta kontakt med din skogeierorganisasjon dersom du har spørsmål om frivillig vern eller har områder som kan være aktuelle. Hele prosessen med frivillig vern fra første vurdering og frem til forhandlingene er ferdige er helt kostnadsfrie for skogeier.

Frivillig vern logo

Telefon: +47 481 71 000

E-post: [email protected]

Telefon: +47 23 00 07 50

E-post: [email protected]

Kontakt